حریم خصوصی
حریم خصوصی
حریم خصوصی

وب سایت تک کی حفظ و ثبت ایمن کلیه ی اطلاعات کاربران و خریداران را وظیفه ی خود دانسته و با تمام توان خود در این مهم کوشا خواهد بود.لذا تمامی اطلاعات ثبت شده از سوی کاربر نزد فروشگاه تک کی محفوظ میباشد.

حفظ امنیت رمز عبور شناسه های کاربری بعهده کاربران بوده و بدیهی است هرشخص دارنده ی رمز عبور به منزله ی خود کاربر تلقی خواهد شد.